ЛИСТ ДО НЕДОЛУГИХ ПАТРІОТІВ / ПИСЬМО К УЩЕРБНЫМ ПАТРИОТАМ (УКР/РУС)

ЛИСТ ДО НЕДОЛУГИХ ПАТРІОТІВ / ПИСЬМО К УЩЕРБНЫМ ПАТРИОТАМ (УКР/РУС)
Обращение уроженца Львова, проживающего в Канаде, к украинцам

Зиновій Андрухів

ЛИСТ ДО НЕДОЛУГИХ ПАТРІОТІВ
Що це за війна, хто її почав, кому вона вигідна і до чого вона може привести? Ви впевнені, що маєте правильні відповіді на ці питання ?
Спочатку прочитайте, а вже потім будете звинувачувати тих, хто відмовляється воювати …

Ваші аргументи я знаю … мовляв «нашу Батьківщину треба захищати, вони — вороги забрали наш Крим, тепер хочуть відібрати наш Донецьк і Луганськ», а потім всю нашу Україну загарбати. Путін фашист і т.д.

1). А хто сказав що це ваша територія? Ваші бандити — олігархи? А де документи, що підтверджують ваше (або їх) право власності на цю землю? Може у вас також є нерухоме майно у Криму як у них — на мільйони доларів, яке забрали? Чи не зрозуміло, що ця АТО — це війна між ними за владу, тобто гроші — капітали ?

2). На підставі яких законів можна змусити людей жити в державі, де панують право сили і долара, судді торгують законом, а закони нагадують злодійські поняття? Хіба вони — Донецькі прийшли зі зброєю в руках окупувати Київ і Львів? Хіба не ви перші до них прийшли з артилерією і танками — їх вбивати?

3). Хіба Росія мала чекати, коли американський флот зайде до Криму? Чи кримчани повинні були запитувати дозвіл ВР на референдум?
Хіба в конституції написано, що владу в Україні можна захопити за допомогою гвинтівок Пашинського та Турчинова? А фальсифікувати вибори при «демократичній владі» теж законно?

4). Як можна назвати президентом олігарха, який привласнив мільярд народної власності, (яку ви — народ мали право приватизувати). А чи можна вважати законною його нову-стару Раду клоунів — законодавців без юридичної освіти? А ви — українські генерали — чи ви не повинні запитати себе чи є законною ця влада, перш ніж виконувати злочинні накази маніяка — президента? Чи ви готові служити будь-кому хто захопить владу?

4.1. А хто ставив підпис за таку конституцію — хто запитував громадян чи можна обирати депутатів за їх шахрайськими законами? Чому дозволяєте олігархам робити вас неосвіченими рабами — погоджуєтеся «голосувати» хрестиками замість підпису? А що Ви — більшість розумієте в законах? Чи хтось з вас має вдома конституцію — чи розуміє. що там написано?

4.2. А що розуміють в законодавстві ці нові «политические деятели» Верховної Ради включно з гопниками львівського мера Садового, дитиною Пар-ом, недописаками Соб-им і На-ом, скандалісткою Чор-іл та новим пастором націоналістів, у якого на ФБ-сторінці сам Ісус з єврейським символом? Чи обовязково треба мати освіту доктора. щоб поставити їм діагноз?

5). Багато людей вже прозріли — побачили, що АТО розпочали не в інтересах України, а в інтересах влади інших олігархів — це їх війна. Інтелектуально розвинені люди мають розуміти, що її продовження прямо загрожує втраті незалежності України — руйнує націю. Тому будь-яка підтримка війни, збір коштів на її фінансування — спрямовані на прискорення цього процесу. Війна — це злочин.
_________________________________________________
Не треба бути великим стратегом щоб здогадатися про подальший розвиток війни: територію України будуть різати шматок за шматком — поки режим не завалиться. Якщо ж НАТО ризикне надати йому пряму збройну підтримку, то це буде авантюрний виклик ядерному монстру — Росії, що неминуче призведе до третього світової. Тому тільки (мяко кажучи) дуже наївні підуть у військкомати. Такий патріотизм — це біда України.

Зиновий Андрухив

ПИСЬМО К УЩЕРБНЫМ ПАТРИОТАМ
Что это за война, кто ее начал, кому она выгодна и к чему она может привести? Вы уверены, что имеете правильные ответы на эти вопросы ?
Сначала прочитайте, а уже потом будете обвинять тех, кто отказывается воевать …

Ваши аргументы я знаю … мол «нашу Родину надо защищать, они — враги забрали наш Крым, теперь хотят отобрать наш Донецк и Луганск», а потом всю нашу Украину заграбастать. Путин фашист и т.д.

1). А кто сказал что это ваша территория? Ваши бандиты — олигархи? А где документы, подтверждающие ваше (или их) право собственности на эту землю? Может у вас также есть недвижимое имущество в Крыму как у них — на миллионы долларов, которое забрали? Не понятно, что эта АТО — это война между ними за власть, то есть деньги — капиталы ?

2). На основании каких законов можно заставить людей жить в государстве, где царит право силы и доллара, судьи торгуют законом, а законы напоминают воровские понятия? Разве они — Донецкие пришли с оружием в руках оккупировать Киев и Львов? Разве не вы первые к ним пришли с артиллерией и танками — их убивать?

3). Разве Россия должна была ждать, когда американский флот зайдет в Крыму? Или крымчане должны были спрашивать разрешение ВР на референдум?
Разве в конституции написано, что власть в Украине можно захватить с помощью винтовок Пашинского и Турчинова? А фальсифицировать выборы при «демократической власти» тоже законно?

4). Как можно назвать президентом олигарха, который присвоил миллиард народной собственности, (которую вы — народ имели право приватизировать). А можно ли считать законным его новую-старую Раду клоунов — законодателей без юридического образования? А вы — украинские генералы — вы не должны спросить себя, является ли законной эта власть, прежде чем выполнять преступные приказы маньяка — президента? Или вы готовы служить любому кто захватит власть?

4.1. А кто ставил подпись за такую конституцию — кто спрашивал граждан можно избирать депутатов по их мошенническими законами? Почему позволяете олигархам делать вас невежественными рабами — согласны «голосовать» крестиками вместо подписи? А что Вы — большинство понимаете в законах? Те из вас, кто имеет дома конституцию, — хотя бы понимаете что там написано?

4.2. А что понимают в законодательстве эти новые «политические деятели» Верховной Рады включительно с гопниками львовского мэра Садового, ребенком Пар-йом, недописаками Соб-ым и-ом, скандалисткой Чор-ил и новым пастором националистов, у которого на ФБ-странице сам Иисус с еврейским символом? Обязательно ли надо иметь образование доктора. чтобы поставить им диагноз?

5). Многие люди уже прозрели — увидели, что АТО начали не в интересах Украины, а в интересах власти других олигархов — это их война. Интеллектуально развитые люди должны понимать, что ее продолжение прямо угрожает потере независимости Украины — разрушает нацию. Поэтому любая поддержка войны, сбор средств на ее финансирование — направлены на ускорение этого процесса. Война — это преступление.
_________________________________________________
Не надо быть большим стратегом, чтобы догадаться о дальнейшем развитии войны: территорию Украины будут резать кусок за куском, пока режим не рухнет. Если же НАТО рискнет предоставить ему прямую вооруженную поддержку, то это будет авантюрный вызов ядерному монстру — России, что неизбежно приведет к третьей мировой. Поэтому только (мягко говоря) очень наивные пойдут в военкоматы. Такой патриотизм — это беда Украины.

%d такие блоггеры, как: